Brevetten

30 december 2016 in Geen categorie | Reacties (0)

Voor welke aanvragen moet ik mijn originele of gewaarmerkte kopiën van logboeken inleveren?

Eerste afgifte van een bewijs van bevoegdheid RPL, PPL, CPL, ATPL en FEL en Afgifte instructeursbevoegdverklaringen tenzij met de opleidingsinstelling of luchtvaartmaatschappij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Voor welke aanvragen hoef ik geen originele logboeken maar alleen relevante kopieën uit het logboek in te leveren?
Afgifte van klasse- en type bevoegdverklaringen (kopieën laatste pagina’s uit logboek waarbij total time per kolom staat vermeld);
JAA conversie CPL met multipilot bevoegdverklaringen en ATPL;

Verlenging instructeursbevoegdverklaringen;
Hernieuwde afgifte van een bevoegdverklaring (kopieën van de uren inzake kunnen aantonen dat kandidaat voldoet aan de aanvullende eisen).

Voor welke aanvragen hoef ik alleen een aanvraagformulier en geen logboek(en) in te leveren?
JAA conversie PPL en CPL met single pilot bevoegdverklaringen en
Afgifte bewijs van bevoegdheid RPL(G). Het theorie certificaat en het origineel praktijkexamenformulier moet daarbij wel opgestuurd worden.
Het cluster Brevetten en Examens behoudt het recht om altijd de logboeken voor de beoordeling van de aanvraag op te vragen.

Waarom moet ik bij de aanvraag een Opleidingsverklaring insturen?
Indien de opleidinginstelling niet op het aanvraagformulier door middel van ondertekening of een stempel verklaart dat u de opleiding succesvol binnen de geldende termijnen heeft afgerond, dient u bij een aanvraag voor afgifte van een bevoegdverklaring in een bewijs van bevoegdheid tevens een aparte verklaring/certificaat van de opleidingsinstelling bij te voegen. Op deze verklaring of dit certificaat dient in ieder geval de volgende informatie te zijn vermeld: het soort opleiding dat u succesvol heeft gevolgd en de periode waarin deze opleiding gevolgd is.
Wat moet ik doen om mijn niet-Nederlandse JAA bewijs van bevoegdheid om te zetten in een Nederland JAA bewijs van bevoegdheid?
U dient hiervoor het aanvraagformulier “Bewijs van Bevoegdheid Vliegtuigen of Helikopters” in te vullen. Aangezien hiervoor op dit formulier nog geen aankruismogelijkheid bestaat wordt u verzocht zelf op het formulier aan te geven dat het een dossieroverdracht betreft. Voorts dient u een kopie paspoort, kopie huidig FCL brevet en woon-werk verklaring bij uw aanvraagformulier bij te voegen.

Na ontvangst van bovengenoemde gegevens zal de divisie Luchtvaart bij de huidige Staat verzoeken om dossieroverdracht middels het zogeheten JAR 155 formulier. Uit de praktijk is gebleken dat deze procedure ca 2 à 3 maanden kan duren. Ten tijde van dossieroverdracht (2 à 3 maanden) zijn geen aanpassingen (verlengingen afgiftes e.d.) mogelijk op het brevet. Deze kunnen na overdracht pas plaatsvinden. Er zijn kosten verbonden aan een dossieroverdracht. U dient te betalen voor het bewijs van bevoegdheid wat wordt afgeven.
In het logboek moet het aantal starts en landingen moet worden genoteerd. Is een ‘touch and go’ een start en een landing?
Een Touch and go kun je registreren als landing


Comments are closed.